Noormarkun-Finpyyn kyläyhdistys

Noormarkun-Finpyyn kyläyhdistys on rekister√∂ity vuonna 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on kehitt√§√§ toiminta-aluettaan, edist√§√§ asukkaiden yhteisty√∂t√§ ja viihtyvyytt√§ sek√§ vaalia kulttuuriperint√∂√§. Yhdistys tekee yhteisty√∂t√§ yhdistyksen toiminta-alueen p√§√§tt√§jien ja viranhaltijoiden kanssa. Yhdistyksen toimialue on Noormarkun ja Finpyyn kylien alue lukuun ottamatta aluetta Kankaan koululta Poikelj√§rvelle.

Noormarkun kunta liitettiin Porin kaupunkiin vuoden 2010 alussa. Yhdistyksen perustamisen t√§rkein tavoite on edesauttaa entisen kuntakeskuksen, nykyisen Noormarkun-Finpyyn kyl√§n kehitt√§mist√§ myös tulevaisuudessa. Lis√§ksi yhdistyksen perustamisella luodaan edellytykset rakentavan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi kyl√§n asukkaiden, muiden yhdistysten, yritysten ja kuntapäättäjien kesken.

Yhdistyksen perustamisen tärkein tavoite on edesauttaa entisen kuntakeskuksen, nykyisen Noormarkun-Finpyyn kylän kehittämistä myös tulevaisuudessa. Lisäksi yhdistyksen perustamisella luodaan edellytykset rakentavan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi kylän asukkaiden, muiden yhdistysten, yritysten ja kuntapäättäjien kesken. Uusi yhdistys tulee olemaan suurten haasteiden edessä, sillä entisen kuntakeskuksen kehittämisestä ja viihtyisyyden edistämisestä ovat tähän asti vastanneet pääsääntöisesti kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt.

Kuntaliitoksen yhteydessä perustettiin Noormarkku-toimikunta, jonka tavoitteena on valmistella Noormarkkua koskevia esityksiä ja aloitteita jo valmisteluvaiheessa. Noormarkku-toimikunnan toimikausi on vuoteen 2016 saakka. Noormarkun-Finpyyn kyläsuunnitelmassa käsitellään kylän historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta, joiden pohjalta määritellään tavoitteita ja kehittämistarpeita vuosille 2013-2016. Lähitulevaisuuden tärkein tavoite on kuitenkin asukkaiden aktivointi kehittämistyöhön, jotta yhdistyksen tuella voidaan laatia aloitteita ja kannanottoja alueen vetovoimaisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.